• บริษัท ทัสแท็ค จำกัด

  ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ 2562

 • อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0114

 • อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0011

 • อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0010

 • บริษัท ทัสแท็ค จำกัด

  อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0081

 • อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0082

 • อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0074

 • อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0048

 • อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0043

 • อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0042

 • อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0030

 • อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0036

 • อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0021

 • อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0014

 • อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0126

 • อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0114_0

 • อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0112