Company Profile

บริษัท ทัสแท็ค จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและเคมีสำหรับบำรุงรักษาระบบน้ำภายในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการเริ่มต้นพัฒนาระบบเคมีสำหรับ Boiler และ Cooling ที่มี ประสิทธิภาพดีเยี่ยมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัท ทัสแท็ค จำกัด จะ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีรวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับบริการ ทั้งทางด้าน วิศวกรรมและในห้อง Lab ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบวกกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์และมีทักษะในระดับมืออาชีพเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมถึงการรับรองผลในด้านคุณภาพ ที่สร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ …..

บริษัท ทัสแท็ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 มีวัตถุประสงค์เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เคมีภัณฑ์ป้องกันตะกรันและป้องกันการกัดกร่อนสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) หอระบายความเย็น (Cooling Tower) และเคมีบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่ โรงแรม โรงพยาบาล พร้อมบริการ ด้านการซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำและเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) โดยทีมวิศวกรและนักเคมีผู้เชี่ยวชาญงานและมีประสบการณ์ พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์ :

บริษัท ทัสแท็ค จำกัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศการให้บริการทางด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของของลูกค้า

พันธะกิจ :

บริษัท ทัสแท็ค จำกัด มุ่งเน้นพัฒนาผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยที่หลากหลาย ด้วยนักวิชาวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว คุณค่าที่องค์กรมุ่งหวัง :

  • รักษาคุณภาพของสินค้างานวิจัยและงานบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ
  • รักษาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่
  • รักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ
  • ร่วมกันทำงานเป็นทีม
  • เรียนรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว

นโยบายคุณภาพ :

  • องค์กรของเรามุ่งมั่นส่งเสริมเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในความต้องการของลูกค้า ภายใต้ผลิตภัณฑ์ขององค์กร และด้วยการเพิ่มคุณค่าในนวัตกรรมของสินค้าและบริการของเรา
  • มุ่งส่งเสริมศักยภาพในการคิดค้นและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในด้านการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ความเชื่อมั่น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนข้อได้เปรียบบริษัทคู่ค้า และความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและทีมบุคลากรขององค์กร ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ในความดูแลและตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว
  • ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เฉพาะของการบำบัดน้ำเสียและพร้อมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่เป็นที่ต้องการในตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพัฒนาด้านบริการสู่ความพึงพอใจเป็นเลิศแก่ลูกค้า

เครื่องหมายกำหนดมาตรฐานสูงเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณภาพสำหรับลูกค้า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องข้อกำหนดกฎหมาย ให้ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีที่สุดเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์และกระบวนการและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้าอย่างสูงสุด