บริษัท ทัสแท็ค จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและเคมีสำหรับบำรุงรักษาระบบน้ำภายในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการเริ่มต้นพัฒนาระบบเคมีสำหรับ Boiler และ Cooling ที่มี ประสิทธิภาพดีเยี่ยมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัท ทัสแท็ค จำกัด จะ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีรวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับบริการ ทั้งทางด้าน วิศวกรรมและในห้อง Lab ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบวกกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์และมีทักษะในระดับมืออาชีพเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมถึงการรับรองผลในด้านคุณภาพ ที่สร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ …..

Our Services

  • วิเคราะห์ปัญหาและระบุเป้าหมาย

    โดยเริ่มแผนงานจากการประชุมบุคลากรเป็นขั้นตอนแรกเพื่อตกลง วางแผนและจัดการสำรวจข้อมูลที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ เครื่องใช้และระบบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการตรวจสอบการไหลเวียน ของน้ำ แหล่งน้ำ ระบบน้ำ …..

  • ออกแบบแผนงานการปฏิบัติ

    เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานมีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพและต้นทุน ที่เหมาะสมสำหรับบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดพลังงานไอน้ำการกำหนด ชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์บำบัดระบบน้ำร้อนที่ถูกปรับให้เข้า กับสถานการณ์ที่เราได้รับข้อมูลจากลูกค้า …..

  • ให้คำปรึกษาและบริการหลังการขาย

    ฝึกอบรมลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการบำบัดน้ำเพื่อให้ลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานของเครื่องกำเนิดพลังงาน ไอน้ำ การเกิดและสาเหตุการเกิดของตะกรันเพื่อการจัดการและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม …..

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน  สอดคล้องข้อกำหนดกฎหมาย  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  ล้ำหน้าด้วยมาตรฐานสากล

*** หากท่านพบเห็นการกระทำที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม *** ให้ติดต่อคุณวริทธิ์ธร โทร. 082-2436211

เครื่องหมายกำหนดมาตรฐานสูงเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณภาพสำหรับลูกค้า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องข้อกำหนดกฎหมาย ให้ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีที่สุดเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์และกระบวนการและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้าอย่างสูงสุด