บริษัท ทัสแท็ค จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและเคมีสำหรับบำรุงรักษาระบบน้ำภายในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการเริ่มต้นพัฒนาระบบเคมีสำหรับ Boiler และ Cooling ที่มี ประสิทธิภาพดีเยี่ยมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัท ทัสแท็ค จำกัด จะ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีรวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับบริการ ทั้งทางด้าน วิศวกรรมและในห้อง Lab ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบวกกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์และมีทักษะในระดับมืออาชีพเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมถึงการรับรองผลในด้านคุณภาพ ที่สร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ …..

Our Products

Boiler System

Cooling Tower

Chiller System

Evaporative Condenser

RO System

เครื่องหมายกำหนดมาตรฐานสูงเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณภาพสำหรับลูกค้า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องข้อกำหนดกฎหมาย ให้ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีที่สุดเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์และกระบวนการและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้าอย่างสูงสุด