บริษัท ทัสแท็ค จำกัด

ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ 2562

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0114

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0011

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0010

บริษัท ทัสแท็ค จำกัด

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0081

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0082

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0074

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0048

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0043

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0042

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0030

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0036

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0021

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0014

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0126

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0114_0

อบรมดับเพลิง62_๑๙๐๕๒๘_0112