ล้างบ่อลวกไก่

งานล้างบ่อลวกไก่_๒๐๐๓๑๒_0008

งานล้างบ่อลวกไก่_๒๐๐๓๑๒_0007

งานล้างบ่อลวกไก่_๒๐๐๓๑๒_0002

งานล้างบ่อลวกไก่_๒๐๐๓๑๒_0003

งานล้างบ่อลวกไก่_๒๐๐๓๑๒_0004

งานล้างบ่อลวกไก่_๒๐๐๓๑๒_0005